Farmonlar va qarorlar

  O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi sug'urta bozorini isloh qilish va jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida" 02.08.2019 yildagi 4412-sonli qarori

  O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 21.05.2007 yildagi 640-sonli «O'zbekiston Respublikasida 2010 yilgacha bơlgan davrda xizmat kơrsatish va servis sohasini rivojlantirishni jadallashtirishga oid qơshimcha chora-tadbirlar to'g'risida»

  O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 10.04.2007 yildagi 618-sonli «Sug'urta xizmatlari bozorini yanada isloh qilish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»

  O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 21.05.2008 yildagi 872-sonli «Sug'urta xizmatlari bozorini yanada isloh qilish va rivojlantirishga oid qơshimcha chora-tadbirlar to'g'risida»

  O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xususiy mulkni himoya qilishni kuchaytirish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlarini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2013 yil 13 sentyabrdagi 5780-sonli qarori.

  O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 31.01.2002 yildagi 3022-sonli «Sug'urta bozorini yanada erkinlashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»

  O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 08.07.1998 yildagi 286-sonli «Sug'urta faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida»

  O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 10.05.2012 yildagi 1754-sonli «2012-2016 yillarda O'zbekiston Respublikasida xizmat kơrsatish sohasini rivojlantirish dasturi to'g'risida»

  O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 27.11.2002 yildagi 413-sonli «Sug'urta xizmatlari bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Qarori (o'zgartirishlari bilan)

  O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 04.05.2007 yildagi 91-sonli «Avtomototransport vositalaridan foydalanish va ularni tasarruf etish huquqiga ishonchnomalarni gerbli blankalarda qayta rasmiylashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar»

  O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 17.04.2006 yildagi 325-sonli «O'zbekiston Respublikasida 2006-2010 yillarda xizmat ko'rsatish va servis sohasini rivojlantirishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»

  O'zbekiston Respublikasi «solia organlari xodimlarining majburiy davlat sug'rtasi bo'yicha sug'rta summalari va sug'rta tariflari miqdorlari to'g'risida»

  O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 26.11.2010 yildagi 1438-sonli «2011-2015 yillarda Respublika moliya-bank tizimini yanada isloh qilish va barqarorligini oshirish hamda yuqori xalqaro reyting ko'rsatkichlariga erishishning...»

  O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 30.01.2016 yildagi 66-sonli «Tashuvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish qoidalariga ơzgartirishlar va qơshimcha kiritish to'g'risida»gi Qarori

  O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 16.03.2019 yildagi 222-sonli «Transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»

  Ơzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 24.06.2008 yildagi 141-sonli«Transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish tơg'risida»gi Ơzbekiston Respublikasi qonunini amalga oshirish chora-tadbirlari haqida»