Moliyaviy hisobot

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirining buyrug'i bilan tasdiqlangan Sug'urtalovchilar tomonidan yillik moliyaviy hisobotlarni e'lon qilish to'g'risidagi nizomga (O'zR MVning 2014 yil 28 fevraldagi 2564-sonli buyrug'i) muvofiq sug'urtalovchi yillik moliyaviy hisobotni majburiy audit tugaganidan keyin o'n besh kun ichida e'lon qiladi, lekin kechiktirmay Sug'urtalovchining yuqori boshqaruv organining yillik umumiy yig'ilishi sanasidan ikki hafta oldin o'zining rasmiy veb-saytida va moliyaviy-iqtisodiy yo'naltirilgan respublika moliyaviy nashrlarida. Bu holda, aktsiyadorlik jamiyati bo'lgan sug'urta qildiruvchi bundan mustasno, sug'urtalovchining rasmiy veb-saytida e'lon qilingan yillik moliyaviy hisobotga majburiy havola bilan faqat yillik moliyaviy hisobotning quyidagi shakllarini (ehtimol qisqartirilgan shaklda) bosib chiqaradi:

"Balans" - 1-shakl - sug'urta;

"Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot" - 2-shakl - sug'urta.